Artiklarna i den här kategorin tar upp olika sporters seriespel på både nationellt och internationellt. Det finns också information om olika regelverk som kan vara bra att ha vetskap om.